Рапът,моторите и Mitaka DPG

"Сложни неща с прости думи, моторите, рапът и ума ми."