Последните думи на един мъж дарил сърцето си на своя син